Udgivelser af Pernille B. Storm

Dansk, Kultur og Kommunikation

Dansk, Kultur og Kommunikation

 • I antologien Dansk, kultur og kommunikation for pædagoger leverer en række fagfolk med relation til undervisning og pædagogisk praksis deres bud på de faglige aspekter, som er del af pædagoguddannelsens nye fagområde dansk, kultur og kommunikation. Bogen rummer både teoretiske afsnit, eksempler fra praksis samt ideoplæg til praktisk pædagogisk arbejde med forskellige elementer fra faget.
 • slå bogen op hos Saxo:
  Dansk, Kultur og Kommunikation hos Saxo.com
Sundhed, Krop og Bevægelse

Sundhed, Krop og Bevægelse

 • Bogen udfolder centrale begreber inden for sundhedspolitik, livskvalitet, ernæring, kropslighed, idræt og pædagogik, leg og læring. Intentionen er at opridse nye tanker og ideer, som kan bevidstgøre læseren om den samfundsmæssige betydning af begrebet sundhed, forudsætningerne for kropslig udfoldelse samt egen forståelse af fysisk sundhed.
 • Slå bogen op hos Saxo:
  Sundhed, Krop og Bevægelse hos Saxo.com
Udtryk, Musik og Drama

Udtryk, Musik og Drama

 • Udtryk, musik og drama for pædagoger afsøger de faglige potentialer i linjefaget udtryk, musik og drama, der er en del af den nye pædagoguddannelse. Antologiens 5 bidrag er skrevet af fagfolk med relation til undervisning og de forskellige fagområder. Sigtet er at udfolde centrale begreber inden for æstetik, musik og drama, og bidragyderne gennemgår en række tanker og ideer, som kan udvide forståelsen for det skabende arbejdes betydning på det pædagogiske felt.
 • Slå bogen op hos Saxo:
  Udtryk, Musik og Drama hos Saxo.com
Værksted, Natur og Teknik

Værksted, Natur og Teknik

 • I antologien Værksted, natur og teknik for pædagoger opridser fagfolk med relation til undervisning og pædagogisk praksis centrale aspekter af det nye linjefag på pædagoguddannelsen - værksted, natur og teknik. Intentionen er at udfolde centrale begreber som æstetik og æstetiske udtryksformer i samspil med det naturvidenskabelige felt. Bogen består af fire kapitler, der hver især beskriver nogle af de temaer, linjefaget inkluderer. Den opridser nye tanker og ideer, som kan danne forståelse for det skabende arbejdes betydning på det pædagogiske felt.
 • Slå bogen op hos Saxo:
  Værksted, Natur og Teknik hos Saxo.com