Ida Berendsen (1960)

Monotypi Sommer 2012 I - 33x33 cm Monotypi Sommer 2012 II - 33x33 cm